Riskgrupper Corona

Editor
2021-02-09

Idag är det omöjligt att ha missat att världen har drabbats av en pandemi. Här ska det handla om olika riskgrupper Corona. Hårda och skrämmande fakta talar om att över två miljoner människor runt om i världen har dött till följd av Corona. Vad det hela handlar om är ett virus, som angriper kroppens respiratoriska system. Resultatet av det blir i klartext att de som drabbas av Corona kan få problem att andas. Det finns de som är mer eller mindre utsatta och som kan drabbas hårdare av ett virusangrepp. I det fallet talar vi om olika riskgrupper. Det finns ett flertal riskgrupper, som inte kan göra något för att minska risken, medan det finns de grupper där små förändringar i det dagliga livet kan vara räddningen.

Vi har i detta blogginlägg valt att belysa tre stora riskgrupper Corona. De vi valt är följande:

 • Personer över 60 år
 • Personer med nedsatt immunförsvar
 • Personer med övervikt och dålig kondition

Stora riskgrupper bland de äldre

Om vi ser till statistiken i Sverige eller över hela världen, kan vi klart se en tydlig trend. Här handlar det om att Corona drabbar många äldre, då de generellt sett har ett sämre immunförsvar. I det fallet syns det att det procentuella antalet dödsfall med anledning av Corona redan är högre hos personer över 50 år. Vi har dock valet att lyfta ett varningens tecken för personer i grupperna över 60 år. I riskgruppen mellan 60-69 år, ökar antalet dödsfall markant.

Ser du sedan till 70-79 år, ökar detta antal mera. Den största riskgruppen ligger i åldersgruppen mellan 80-89 år, för att sedan få ett lägre antal döda i gruppen 90 år eller mera. Förklaringen till detta är enkel. Här handlar det inte om att riskgrupper i åldern mellan 70-89 år löper en högre risk. Verkligheten är helt enkelt att det finns flera personer i dessa grupper. Hade de funnits lika många personer i riskgruppen över 90 år, hade det procentuella resultatet döda fortsatt öka.

Personer med nedsatt immunförsvar

Att lida av dåligt immunförsvar, är inte bara något som ger dig en högre risk att drabbas av bakteriella infektioner. Här kan du också vara mera utsatt när världen drabbas av en viruspandemi. Med andra ord kan det betyda att du löper en större risk att bli smittad av Corona. Det gör att detta också blir en av de riskgrupper som är mera utsatt än andra.

Här finns det olika sätt att skydda sig. Några exempel på det är att inte gå ut och befinna sig på platser med många människor, mer än absolut nödvändigt. Efter det ska du alltid se till att använda munskydd och eventuellt också engångshandskar. Använd också desinfektionsmedel regelbundet för att hålla händerna rena.

Personer med övervikt och dålig kondition

En av de stora riskgrupper Corona som också löper en större risk att smittas och att bli ytterligare ett nummer i statistiken, är alla som har övervikt och dålig kondition. Kombinationen av övervikt och dålig kondition, är något som länge landat dessa människor i riskgrupper för många smittor, infektioner och sjukdomar.

Det betyder att du som lider av dålig kondition och övervikt utsätter dig mera för ett virusangrepp och samtidigt ger dig sämre chans att överleva. Detta är något du kan ändra på, genom att motionera och hålla sunda kostvanor. Det utöver att du också vidtar social distansering och använder de skydd som rekommenderas.

Exempel på övriga riskgrupper Corona

De riskgrupper Corona som vi belyst ovan är långt ifrån alla. Något som är givet är att alla som har någon form av respiratorisk sjukdom, eller exempelvis cancer, löper en mycket större risk för stora komplikationer. Nedan ser du exempel på dessa riskgrupper:

 • Kronisk lugnsjukdom
 • Hjärt och kärlsjukdomar
 • Cancer
 • Diabetes mellitus

Förutom dessa finns också andra sjukdomar som bildar riskgrupper med personer där risken att insjukna i Corona kan öka:

 • Neurologiska sjukdomar
 • Sjukdomar som påverkar andningsfunktionen
 • Leversjukdomar
 • Nedsatt njurfunktion