Inkubationstid vid Corona

Editor
2021-02-06

Eftersom Corona är ett virus som funnits i många olika former, går det inte att säga en definitiv inkubationstid för just Corona-gruppen. Här måste det då indelas i de olika varianterna av detta virus för att kunna ge en ungefärlig inkubationstid vid Corona. Tidigare välkända former av detta virus är SARS och MERS. Den variant som världen drabbats av denna gång kallas för Covid-19, och har tagit livet av över två miljoner människor över hela världen. Här får du läsa vidare om hur lång inkubationstid vid Corona det anses vara vid de vanligaste virusinfektionerna som finns.

Om Covid-19 och sjukdomen – Inkubationstid

Något som kanske inte alla vet är att det faktiskt finns sju mycket kända versioner av Corona. Det finns många flera, men dessa kan inte smitta eller ge upphov till sjukdom hos människor. Här finns det fyra mycket vanliga, som enbart orsakar det vi kallas för vanliga förkylningar. Inkubationstid vid Corona för dessa är därför inte alls relevant.

Efter det finns SARS och MERS vilka både är allvarligare varianter av virus inom Coronafamiljen, som båda kan leda till allvarliga respiratoriska sjukdomar. Vissa gånger också med döden som utgång. Den variant som har varit aktiv runt om i hela världen sedan januari 2020, kallas för Covid-19. Rörande inkubationstiden för Corona, så har de flesta varianter en liknande tidsperiod för den som insjuknar.

SARS: Normal inkubationstid mellan 2 – 5 dygn. Generell maximal inkubationstid upp till 10 dagar.

MERS: Även här gäller den normala tiden en person insjuknar mellan 2 – 5 dygn. Generell maximal inkubationstid 14 dagar.

Den version som nu sprider sig på många platser i världen kallas inte bara för Covid-19, utan går också under beteckningen SARS-CoV-2, vilket betyder att denna variant av Corona ses som mest närbesläktad med SARS.

Inkubationstid för Covid-19

För att du ska få en så klar bild som möjligt av den rådande situationen, har vi valt att beskriva det virus som nu drabbats världen som en pandemi. Med andra ord är det dags att redogöra för inkubationstid vid Corona för Covid-19. Det som generellt sägs här är att det kan finnas en inkubationstid på upp till 14 dagar. Även här är det dock så att de flesta som smittats insjuknar mellan 3 – 6 dagar efter kontakt med viruset.

Vissa gånger kan dock avvikelser ske, vilket gör att du inte kan vara 100% säker. Här finns det ett fåtal personer som har insjuknat även inom den tredje veckan efter kontakt med smittad person.

Hur vet jag att jag har Covid-19

Om du vill veta säkert att du har smittats av Corona, måste du utföra ett test på ett sjukhus eller en vårdcentral. Här kan du inte vara säker på att du inte har blivit smittad utan detta. Anledningen till detta är att det finns de som inte känner av några som helst symptomen. De faller under personer som beskrivs som asymtomatiska. I klartext betyder det att en person kan bära på smittan och smitta andra. Detta helt utan att känna av sjukdomen själv.