Immun mot Corona

Editor
2021-02-15

Kan du bli immun mot Corona? Det är en stor skillnad i den medicinska världen gällande bakteriella infektioner och virussjukdomar. När det gäller de bakteriella infektionerna kan dessa i de flesta fall botas med mediciner, såsom penicillin eller antibiotika. Om det handlar om en virussjukdom, står sig dock mediciner slätt i hänseende till att boka sjukdomen. När mediciner används vid en virusinfektion, handlar det alltid om att lindra symptomen av denna. Virus har dock en fördel gentemot bakterier. Det är att personer i de flesta fall blir immuna mot ett virus om de haft infektionen tidigare. Att bli immun mot Corona, har dock visat sig vara svårare.

Går det att bli immun mot Corona

För att skapa immunitet mot ett virus, måste det antingen skapas ett effektivt vaccin eller uppnås flockimmunitet. Dock kommer det vara mycket svårt att uppnå det som kallas flockimmunitet, utan att vaccinera människor i ett land. Med flockimmunitet menas att över 70% har vaccinerats eller att personer blivit immun mot Corona efter att ha smittats och blivit friska.

Även om vi säger att det kan vara svårt att bli immun mot Corona, betyder inte detta att det skulle vara en omöjlighet. Det svåra är att finna ett vaccin som står emot alla olika varianter, strängar, av viruset. Att bli immun mot en sträng är inte svårt. Det blir du genom ett vaccin som skapats för denna, eller att ha burit på smittan från just den varianten av Corona.

Evolutionen gäller även virusinfektioner

Förr var det enklare att bli immun mot Corona och andra typer av virus. Faktum är att en del, kan du heller inte bli immun mot. De flesta av dessa är dock relativt ofarliga för friska människor, då det mest handlar om vanliga förkylningar.

Under årens lopp har precis som människan och djuren, även olika virussträngar blivit smartare. Numera sprids de runt om i världen och muterar in till olika varianter. På så sätt skapas en mera dödlig variant på ett håll, medan en sträng som sprider sig fortare skapas på annan plats. Dessa blandas sedan via personer på resande fot runt om i världen. På så sätt har du originalet, den dödligare och det snabbt spridande viruset att kämpa mot.

Här är det då inte säkert att ett vaccin kommer att fungera på alla dessa varianter av ett och samma virus.

Ska du vaccinera dig för att bli immun mot Corona

Du har säkerligen hört olika påståenden och teser om det är bra att vaccinera sig mot Corona eller ej. En del gånger är det allt från farligt till dödligt. Detta medan andra säger att det är en självklarhet. Vi säger att du givetvis ska vaccinera dig för att ha chansen att bli immun mot Corona.

Här är det inte säkert att det fungerar på alla varianterna, men det är en bra bit på vägen mot ett friskare folk. Sedan tror vi också att vi kan lita på att nödvändiga tester utförs, så att de vaccin som kommer ut på marknaden inte är farliga. Att man får en reaktion under några dagar efter att ha tagit ett vaccin. Ja, det är något vi helt enkelt får acceptera och som räknas till biverkningar.