Corona och blodgrupp

Editor
2021-02-06

Det har sedan Covid-19 pandemin spreds över världen, utförts många tester och studier. Här bygger dem på hur det går för olika riskgrupper, samt varför friska människor dör, medan vissa svaga och gamla samt sjuka människor klarar sig. Några av de mest intressanta studierna är de som handlar om mottaglighet, i förhållande till vilken blodgrupp du har. Här syns det mycket tydligt att Corona och blodgrupp hör ihop.

Många av dessa studier uppvisar klart och tydligt att det är mindre risk att smittas och insjukna i Corona för personer som tillhör vissa blodgrupper. Detta medan det också är en högre risk för att smittas för personer i andra blodgrupper.

Stort intresse för sambandet Corona och blodgrupper

På senare tid har det kommit nya och mera sofistikerade studier som bygger på tesen att det finns en klar koppling mellan Corona och blodgrupp. Här påvisar i stort sett alla studier att det är mindre risk att smittas för personer i en viss blodgrupp, medan de som tillhör andra blodgrupper löper en större risk.

När detta nu står relativt klart, har det skapat ett stort intresse. Idag försöker forskare runt om i världen förstå sig på detta samband, och varför personer i vissa blodgrupper smittas i lägre grad. Faktum är också att de inte heller uppvisar lika allvarliga symptomen.

Studier påvisar att blodgrupp 0 är vinnaren

I en dansk studie, som är en av de största som gjorts, har de sett närmare på nästan 500 000 människor som har testats för Covid-19. Här uppvisade detta ett tydligt resultat. Testet påvisade att de var mycket färre personer i blodgrupp 0 som uppvisade positivt resultat. Samtidigt visade också testet att Corona och blodgrupperna A, B samt AB procentuellt sett hade många flera positiva resultat.

Corona och blodgrupp – Allvarliga komplikationer

När det gäller de som har största chans att utveckla allvarliga komplikationer som följd av Corona, uppvisar också studier att Corona och blodgrupp A tyvärr passar bäst ihop. Inom blodgrupp A är det flest personer som har insjuknat i Covid-19.

Detta ska absolut inte ses som en skrämselpropaganda. När sanningen ska fram är det inte alls stor skillnad mellan hur mycket de olika blodgrupperna är representerade. Hur som helst uppvisar studier tillräckligt stora differenser för att tesen ska kunna beläggas.

Kanadensisk studie påvisar att blodgrupp 0 är mer skyddad

Även en kanadensisk studie som gjorts inom området blodgrupper och Corona, uppvisar samma tydliga resultat. Här har det till och med presenterats procentuella resultat. Studien omfattade 225 556 kanadensare. Här blev resultatet att Corona och blodgrupp 0 uppvisade att det var hela 12% lägre risk för människor med denna blodgrupp att smittas av Covid-19.

Vid sidan av det uppvisade också samma blodgrupp att det var 13% lägre, rörande antal Covid-19 fall med dödlig utgång.

Så tror forskarna om Corona och blodgrupper

Efter att så många olika studier har utförts, som påvisar samma resultat, har forskarna fått ett stort huvudbry. Detta är en gåta som alla försöker lösa. Den troligaste tesen som de flesta forskare jobbar efter, är att personer inom blodgrupp 0 på något sätt utvecklat antikroppar mot viruset. Inom detta område har det nu skapats nya studier, som vi i ett senare skede får se resultatet av. Som extra information är det många som har tron på att D-vitamin hjälper mot Corona. Detta är något som forskarna inte håller med om. De anser D-vitamin vara ineffektivt vid behandling av Corona.