Corona Sjukintyg och Sjukskrivning

Editor
2021-02-12

Hur fungerar det med sjukskrivning och Corona

I och med att Corona och den viruspandemi som drabbat världen, är något som alla reagerat mycket starkt på så har det skapats nya regler kring mycket. Det gäller inte minst det som rör Corona sjukintyg och sjukskrivning. Ja, det handlar alltså om din ersättning om du eller någon i familjen drabbas av Corona. I denna artikel ska vi försöka reda ut de enklaste begreppen, så att du vet vad som gäller rörande ersättning, sjukintyg och sjukskrivning i samband med Corona.

Här finns det en rad nya benämningar vi inte tidigare hade att göra med vid sjukskrivning, samt att alla de gamla också finns kvar. Numera finns det något som kallas för smittbärarpenning, ersättning till riskgrupper samt vab. Vad är då allt detta?

Hur som helst finns det något som är mycket positivt. I och med Corona och denna snittas långa sjukdomsförlopp, har Försäkringskassan förlängt perioden innan du behöver uppvisa läkarintyg till 22 dagar. Denna förlängning gäller fram till och med 31 mars 2021. Läs dock vidare då det finns vissa undantag till denna förlängning.

Corona och Smittbärarpenning

I detta fall handlar det om en ersättning som du kan få om du blir avstängd av en läkare. Det är vanligtvis något som kan ske om du är eller antas kunna vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. Att vara smittad av Corona räknas till klassen allmänfarliga sjukdomar.

För att kunna få ersättningen Smittbärarpenning måste du kunna uppvisa läkarintyg från första dagen. Här krävs det inte att du bifogar något provsvar som bekräftar antagandet från din läkare.

När du ansöker om smittbärarpenning med anledning av Corona, belastas du inte med avdrag för karensdagar. Försäkringskassan rekommenderar att du skickar ansökan för hela perioden efter att du återgått till arbete, för enklare behandling.

Om du skulle bo med en smittad person, kan du också ha rätt till och ansöka om smittbärarpenning. Även här krävs att du går till en läkare och styrker din ansökan med ett läkarintyg.

Vid sjukdom under Corona tider

Karensdagar

Om du varit sjuk under tiden 11 mars 2020 fram till och med 28 februari 2021, har du rätt att söka ersättning för karens. Denna kan då betalas ut retroaktivt för alla de karensdagar du haft det senaste året.

Här är reglerna olika beroende på om du är egenföretagare eller anställd, för att ansöka om ersättning för karens. För anställda gör arbetsgivare som vanligt avdrag för karens och anställda får sedan ansöka om ersättning för detta hos Försäkringskassan.

Ersättning för kostnader i samband med sjuklön

Med anledning av Corona, har ett beslut i regeringen tagit, som säger att alla arbetsgivare har rätt till ersättning för hela sjuklönekostnaden. Detta gäller från april 2020 till februari 2021. Arbetsgivaren är skyldig att sätta sig in i proceduren och kommer att ersättas via skattekontot.

Corona och läkarintyg

Rörande läkarintyg under Corona, har ett nytt beslut tagits av den svenska regeringen. Här har sjukdomstiden utan läkarintyg förlängts upp till 22 dagar. Detta betyder att du som tidigare visade läkarintyg efter 15 dagar, nu kan väta till den 22:a sjukdomsdagen innan detta krävs.

Corona - Övriga förändringar gällande ersättning och sjukintyg

Utöver allt det generella vi har tagit upp här, finns det en rad olika situationer som kan uppstå. För vissa av dessa har det också gjorts förändringar gällande intyg, läkarutlåtande samt ersättning i samband med Corona. Nedan ser du några exempel på situationer där förändringar gjorts, och som du bör läsa vid behov. Informationen finner du i sin kompletta form hos Försäkringskassan.

  • Vård av Barn (VaB)
  • Ersättning för barn som haft en allvarlig sjukdom
  • Tillägg till bostadsbidrag för barnfamiljer
  • Betalningar av underhållsstöd eller underhållsbidrag
  • För dig fast utomlands
  • Avstängd från jobbet på grund av stängda gränser
  • Ersättning för dig som blivit uppsagd