Coronavirus åtgärder

Skrivet av: Editor
Last updated: 2020-04-30

För att stoppa viruset från att spridas för snabbt så kan man använda sig av flera åtgärder. Det finns personliga coronavirus åtgärder som att hålla sig hemma, tvätta händer, be om hjälp att handla och mycket mer och det finns åtgärder som är mer allmänna och som gäller alla.

Karantän

Att bli satt i karantän betyder att du blir tvingad att isolera dig från andra människor. Karantänen pågår så länge det behövs och till dess att man inte kan antas smitta någon. Det är en mycket kraftfull åtgärd som det finns tydliga regler om i smittskyddslagen.

Vem måste sitta i karantän?

Covid-19 är klassad som en sjukdom som är farlig för samhället. På grund av det så kan smittskyddsläkare ta beslut om karantän mot din vilja och detta gäller både dig som är sjuk och dig som är frisk men som kan misstänkas vara smittad.

Självisolering

En frivillig form av karantän är självisolering. Både de som misstänker att de kan vara smittade och de som är helt friska, men som inte vill utsätta sig för smitta, kan välja självisolering. Man kan då välja att jobba hemifrån och att få sin mat levererad hem till dörren av butik eller coronahjälpen.

Regler för självisolering i Sverige

För den som har haft symptom, eller varit sjuk, så gäller följande innan du kan avbryta självisoleringen:

  • Måste vara helt frisk.
  • Måste varit symtomfri i minst 48 timmar.

Social distansiering

Alla kan hjälpa till att bromsa smittspridningen genom något som kallas social distansiering. Den innebär att man väljer att aldrig befinna sig närmare än 2 meter från en annan människa när man rör sig utanför sitt eget hem.

Utegångsförbud

Experter från WHO, Folkhälsomyndigheten och MSB är eniga om att ett utegångsförbud inte är effektivt på lång sikt. Det är också därför den svenska regeringen valt att inte har denna åtgärd. De enda restriktioner vi har idag är max 50 personer på sammankomster och att det ska finnas avstånd mellan besökare på krogar och restauranger. Det är också krav på bordsservering.

Kontaktförbud

Även om vi inte har ett förbud mot kroppskontakt så är det lämpligt att inte ta varandra i hand. Hälsa med fot mot fot, eller ännu hellre genom att endast lyfta handen till ett hej. Genom att minska alla kontakter mellan människor – både friska och sjuka – så hjälper vi sjukvården att klara upp situationen. Undvik närkontakt, det är solidariskt!