Astma och Corona

Editor
2021-02-11

Naturligtvis kommer du som har astma eller allergier att hamna i en av de riskgrupper som är mera utsatta i det fall de smittas av Corona. Här gäller det då att ta reda på så mycket som möjligt om vad som gäller för dig som har astma och Corona. I mångt och mycket handlar det bara om att vidta alla de försiktighetsåtgärder som finns på bästa sätt, då de flesta har god kontroll över sin hälsa under normala förhållanden.

Här får du lite kort information om vad som gäller. Är vaccination mot Corona bra för de som har astma och allergier? Är du mera utsatt för Corona som astmatiker? Hur kan du som har astma skydda dig på bästa sätt? Läs vidare och få svaren på detta och mycket mera.

 • Är Corona vaccin ofarligt för astmatiker?
 • Tillhör astmatiker en riskgrupp?
 • Vad kan du med astma gör för att skydda dig?
 • Tillvägagångssätt: Corona och barn med astma?
 • Ska du med astma stanna hemma från jobbet för att minska smittorisken?
 • Vad ska du göra om du misstänker att du drabbats av Corona?

Är Corona vaccin ofarligt för astmatiker

Att säga att alla olika Corona vaccin som finns på marknaden är helt ofarliga går inte. Detta lika lite som att understryka att de medför en hög risk för en persons hälsa. För detta finns det helt enkelt för lite information. Ja, vissa kan säga att bara det är en riskfylld situation.

I vilket fall kommer normalt sett inte ett Corona vaccin att vara farligare för personer med astma eller allergier. Dock kommer du med allergiska reaktioner mot vissa substanser alltid rekommenderas att konsultera med sjukvården innan du vaccineras.

Tillhör astmatiker en riskgrupp

Givetvis räknas astmatiker in i en riskgrupp. Det blir då samma grupp som personer med någon form av lungsjukdom. Dock kommer personer med astma inte att räknas som en prioritet i denna grupp gällande högre risk.

Astmatiker som inte har flera underliggande respiratoriska problem eller mycket hög ålder, anses inte löpa en större risk för allvarliga komplikationer i samband med Corona.

Vad kan du med astma gör för att skydda dig

Alla med astma vet att de tider med virusinfektioner som årligen kommer, också brukar förvärra deras situation och liv som astmatiker. Här gäller det då att extra noga kontrollera underhållsbehandlingen av en persons astma. Om du som astmatiker också tar antiinflammatoriska läkemedel, är det mycket viktigt att ta dessa enligt läkares ordination.

I övrigt gäller följande, som i de alla flesta fall gäller alla människor:

 • Social distansering till människor du inte bor tillsammans med.
 • Vid umgänge med andra blir smittorisken mindre när detta sker utomhus.
 • Undvik folksamlingar i både mindre och större skala.
 • Ta bilen eller cykla till jobbet istället för tunnelbana eller bussar.
 • Vid hög ålder eller underliggande sjukdomar, ska du be om hjälp att handla och göra andra ärenden.
 • Se till att hålla god handhygien genom att tvätta händerna ofta. Använd desinfektionsmedel regelbundet.

Tillvägagångssätt: Corona och barn med astma

Med anledning av att barn anses ha en mycket liten risk för att smittas av Corona, betyder det också att de sjukdomar som ökar risken för vuxna inte gäller för barn. Folkhälsomyndigheten har ingen syn på detta utan har lämnat över denna fråga till Skolverket. Generellt sett anses det att barn med välbehandlad astma inte försätter sig i en större risk att smittas av Corona genom att gå till skolan.

Dock kan du som orolig förälder, eller ett barn med svår astma, hör med skolan om ditt barn kan få utföra del av eller hela skolarbetet hemifrån. Här har det sagts att skolorna ska vara så flexible och tillmötesgående som möjligt.

Ska astmatiker stanna hemma från jobbet för att minska smittorisken

Även om du anses vara placerad i en riskgrupp som astmatiker, är det hela inte så farligt som det låter. Här har Folkhälsomyndigheten gått ut med att välbehandlad astma inte märkbart ökar risken för att drabbas av allvarlig Corona.

Några bra råd är att du som känner dig osäker, alltid kan höra med din arbetsgivare om du kan jobba från hemmet istället. Här kan du också kontakta ditt Fackförbund och hör med arbetsgivaren om det ansvar de tar för arbetsmiljön, de gånger arbete från hemmet inte är möjligt.

För att du ska få stanna hemma från jobbet med ersättning gäller att du har svår astma. Detta kräver läkarintyg från första dagen. I det fallet får du ersättning med högst 804 kronor per dag i upp till 90 dagar.

Vad ska du göra om du misstänker att du drabbats av Corona

I de allra flesta fall ska du bara stanna hemma under den tid du är sjuk. Om det hela förvärras ska du uppta kontakt med läkare eller ringa 1177 till sjukvårdsrådgivningen. Efter att du känner dig frisk, ska du vänta minst två dagar med att gå till jobb eller skola.