Huvudvärk och Corona

Editor
2021-02-14

Att det finns många olika saker som kan påvisa att du smittats av Corona känner du säkert till vid det här laget. I det här fallet är det bästa att kolla alla de olika symptomen som presenteras av Folkhälsomyndigheten samt Världshälsoorganisationen. Här ska det handla om huvudvärk och Corona. Där står det att de tre vanligast symptomen vid Corona är feber, torrhosta och trötthet. Ja, precis som alltid när det handlar om en influensa vilket är precis vad covid-19 är.

Dock har det visat sig att det denna gång handlar om något som klassats som en pandemi och också har en högre procentuell dödlig utgång. Att huvudvärk och Corona kan ha ett klart samband, kommer därför inte alls som någon överraskning.

Varför klassas huvudvärk som mindre vanliga symptomen

Något som kanske många frågar sig, är varför huvudvärk har klassats som ett mindre vanligt symptomen vid Corona. Ja, att huvudvärk och Corona har ett samband finns det inga tvivel om. Dock är det också så att huvudvärk är något mycket vanligt, som också kan kopplas till nästan alla andra sjukdomar.

Vid huvudvärk är det oftast så att du bara kan lägga dig ned och vila dig bort den. Alternativt tar du en huvudvärkstablett och blir om kort av med din smärta. Detta är den första anledningen till att huvudvärk inte tagits upp som ett vanligt symptomen.

Helt klart är det dock ett vanligt symptomen med huvudvärk och Corona. Det bygger helt enkelt på att du som har feber också ofta lider av huvudvärk. På så sätt blir det helt klart att du måste gå till en vårdcentral eller ett sjukhus och göra ett Covid-19 test i alla fall.

Huvudvärk och Corona i kombination med andra symptomen

Om du inte enbart har huvudvärk, utan också uppvisar ett eller flera av de olika vanliga eller mindre vanliga symptomen för Corona. Ja, då ska du givetvis uppsöka läkare för att göre ett Corona test. Nedan beskriver vi vilka vanliga och mindre vanliga symptomen som du ska lyssna till i samband med huvudvärk och Corona:

Vanliga symptomen:

  • Feber
  • Torrhosta
  • Trötthet

Mindre vanliga symptomen:

  • Muskel och Ledvärk
  • Ont i Halsen
  • Diarré
  • Ögoninflammation
  • Nedsatt Lukt och Smaksinne
  • Hudbesvär och Utslag
  • Missfärgad hud (Vanligast på fingrar och tår)

Rekommendationer vid huvudvärk och Corona-tider

I och med att Corona-smitta kan spridas av både personer med tydliga symptomen samt all de som kallas för asymtomatiska. De som inte känner sig sjuka alls. Ja, då är det alltid bäst att ta det säkra före det osäkra. Här du då huvudvärk tillsammans med någon av de andra symptomen vi beskrivit ovan, ska du uppsöka vården eller ringa 1177 för professionella råd. Är det så att du bara känner av huvudvärk, går det fortfarande bra att ta en tablett och lägga sig ned en stund. Går allt över och du inte känner dig sjuk, är det oftast så att du bara hade en vanlig huvudvärk. Är det dock så att du känner dig ovanligt trött i samband med huvudvärk, kan det vara ett tydligt tecken på att du smittats av Covid-19.