Corona sjukdomsförlopp

Editor
2021-02-06

Att drabbas av Corona, är inget som har ett specifikt sjukdomsförlopp. Här är detta en mycket varierande sjukdom, som drabbar olika människor på olika sätt. Här är det egentligen ingen som känner till alla egenskaper som förhindrar eller skyddar mot uppkomsten av Corona. För att förklara Corona sjukdomsförlopp, måste vi därför börja med att belysa alla de olika symptomen. De du kan upptäcka innan ett sjukdomsförlopp, som kan tala om för dig att du drabbats av Corona.

Vanliga symptomen:

 • Trötthet, som gör dig orkeslös
 • Irriterande torrhosta
 • Generell feber

Andra symptomen:

 • Muskelvärk och ont i leder
 • Lös i magen, diarré
 • Ögoninflammation
 • Ont i halsen
 • Oförmåga att känna lukt och smak
 • Missfärgad hud samt utslag
 • Huvudvärk

De sju olika symptomen vi nämnt ovan ska räknas till mindre vanliga eller ovanliga symptomen.

Allvarliga symptom:

 • Svårt att andas, andningssvårigheter, andfåddhet
 • Tryck på bröstet, bröstsmärtor
 • Svårt att tala och nedsatt rörelseförmåga

Det generella sjukdomsförloppet

Ovan har du nu alla de vanliga, ovanliga och allvarliga symptomen, som kan tala om för dig att du drabbats av Corona. De flesta människor som drabbas av detta virus, kommer inte att behöva läggas in på sjukhus. Det viktiga är att du som känner att du har någon av de symptomen vi beskrivit ovan, kontaktar en läkare som utför en Corona-test.

Från det att du smittas tar det generellt mellan 4-7 dagar innan du känner några symptomen. Dock kan det i vissa fall ta upp till hela 14 dagar.

Corona Sjukdomsförlopp dag för dag

Visst finns det inget pussel som talar om för dig precis hur ett Corona sjukdomsförlopp kommer att visa sig. Som vi påtalade i början får vissa en kraftigare reaktion, medan andra knappt känner att de drabbats. Utöver det finns det också de som har större chanser att drabbas hårdare p.g.a. allt från dålig hälsa till nedsatt immunförsvar.

Dag 1 – 4

Här handlar det normalt sett om ett sjukdomsförlopp som uppvisar feber hos 99% av alla som drabbas av Corona. Också trötthet, orkeslöshet samt smärta i leder och muskelvärk är vanliga symptomen som utvecklas under dessa dagar.

De flesta av de smittade brukar beskriva dessa dagar med nämnda symptomen som mycket milda. Bara cirka 10% drabbas av andra symptomen från de vi listat som relativt ovanliga.

Dag 5 – 7

Som vi tidigare belyst, klarar sig de flesta ifrån allvarliga symptomen när de drabbas av Corona. Dock kan sjukdomsförloppet ta en annan vändning. Mellan dag fem till sju är det då vanligt att de som faller inom den grupp som utvecklar allvarligare symptomen känner andnöd.

Den grupp som drabbas består mest av äldre samt personer med underliggande problem som kan bidra till att förvärra deras möjligheter att stå emot Corona. När det kommer till dag sju brukar de mes allvarligare utveckling i sjukdomsförloppet läggas in på sjukhus för professionell vård.

Cirka 85% av alla drabbade som inte utvecklar ett alvarligare sjukdomsförlopp, brukar börja känna sig på bättringsvägen.

Dag 8 – 10

Bland de drabbade finns det studier som talar om att cirka 15% av de drabbade utvecklar mycket allvarliga symptomen. Här handlar det om svåra andningsproblem, där lungorna inte klarar att bidra med det syre som kroppen behöver för att livnära vitala organ.

De som utvecklar dessa symtomen kommer under denna tid att förflyttas till intensivvårdsavdelning. Detta samtidigt som studier också påvisar att de flesta som drabbas av Corona, avslutar sin sjukhusvistelse efter 10 dagar.

Dag 11 – 12

Här går ett normalt och generellt Corona sjukdomsförlopp mot sitt slut. De flesta snittade blir under dessa dagar av med sin feber. Vissa har nu känt sig friska mellan 3-5 dagar, och kan nu återvända till sina arbeten och det normala livet.

För de som utvecklar ett allvarligt sjukdomsförlopp, har det visat sig att de flesta överlever även där. Deras problem har genomsnittligt börjat avta efter 13 dagar. För de som avlider till följd av Corona, har det visat sig ske efter cirka 18 dagar i genomsnitt.