Är Sveriges coronastrategi rätt eller fel?

Editor
2020-04-30

Donald Trump sade i ett tal att Sverige lider svårt på grund av den strategi som valts, andra menar att det är det enda sättet att både klara av pandemin och ekonomin på en och samma gång. Vem har rätt? 

Den svenska staten ger råd och rekommendationer grundade på Folkhälsomyndighetens samlade information och även om antalet döda verkar vara ganska högt så ser vi tendenser på att en avmattning är på gång. Det skulle i så fall tyda på att coronaepidemin i Sverige är på väg att nå sin kulmen inom kort. Anders Tegnell sade i en intervju i SVT den 28 april att viruset varit väldigt oförutsägbart och inte följt samma ”regler” som andra virus, vilket gjort det svårt att veta exakt vilken strategi som är bäst. 

Det vi dock vet är att vår ekonomi i Sverige inte har blivit lidande på samma sätt som exempelvis i Spanien och Italien och att den dag vi ser slutet på smittan så kommer vi snabbare att kunna återgå till det normala. 

Italien valde väldigt drastiska åtgärder, men fick ändå en väldigt dramatisk utveckling med många sjuka och avlidna. Det talar för att den hårda vägen inte fungerar för att hindra virusets framfart. 

Får medhåll – med reservation

Flera amerikanska journalister, med bland annat James Longman i täten, har sett hur Sverige kunnat hålla öppet tack vare den frivilliga ”nedstängningen” och berättar om det i amerikanska medier. Longman säger även att det är en fin idé som är svår att följa eftersom folk gärna vill ut i solen. 

Det är enklare att följa en order än en vänlig rekommendation. 

Vi får helt enkelt se vad som händer i framtiden. När virusets framfart är hejdad kan vi gå tillbaka och titta på hur vår strategi har fungerat. Först då får vi svar på om Sverige gjort rätt eller fel. Men just nu verkar det fungera, även om vi misslyckats med vissa delar.